TeX source:
\subseteq, \supseteq, \subseteqq, \supseteqq